1. - 4. září 2019
Camping Vranovská pláž

Organizátoři

Kdo stojí za vznikem Brněnského Univerzitního Rozjezdu

Alois Konšel za MENDELU

Alois studuje Dřevařské inženýrství na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2013 je aktivním členem Spolku posluchačů lesnické a dřevařské fakulty, ve kterém zastával dva roky pozici jednatele studentského klubu Green. Je členem SK AS MENDELU a nově také členem SKRVŠ (Studentská komora Rady vysokých škol). 

David Michalík za VUT

David je studentem doktorského studia Kybernetiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně. Už od prváku je členem studentského spolku Studenti pro studenty, ve kterém si vyzkoušel roli organizátora akcí, vedoucího HR a také předsedy spolku. Aktuálně zastává pozici koordinátora studentských organizací na VUT a člena SK AS FEKT. V rámci koordinátorství chce více propojit studentské organizace ne jenom na VUT, ale v celém Brně.

Karel Doleček za MUNI

Karel  je student Pedagogické fakulty, Karel se aktivně pohybuje v prostředí studentských organizací čtyři roky. Prošel Akademickými senáty i národní reprezentací studentů VŠ a nadále s nimi udržuje spolupráci. Několik let je členem vedení spolku Otevřeno, který sdružuje studenty Pedagogických fakult a zaměřuje se na změnu vzdělávání pedagogů. Sám se zajímá o interní organizaci, personalistiku a především znalostní management. 

Alexandra Bečková za MUNI

Alex je studentkou Ekonomicko-správní a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dva roky působí v Akademickém senátu Masarykovy univerzity a mnohých jeho pracovních skupinách a komisích. Platformu spolupráce Studentských komor AS MU, kterou pomáhala založit, považuje za důležitou pro řešení problémů, užší komunikaci a efektivnější rozdělování práce. Sama se věnuje především pomoci novým i stávajícím studentům univerzity.

Zuzka Chládová za VUT

Zuzana studuje obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně. Od roku 2016 je aktivní v mezinárodní studenstké organizaci BEST a působila ve FASTteamu.V BESTu si vyzkoušela práci jak na lokálním stupni ve vedení spolku, v rolích lokálního organizátora, tak na mezinárodní úrovni jako regional adviser, kdy pořádala mezinárodní setkání pro středoevropský region. Svou aktivitou ve spolcích a na tomto projektu se snaží pomáhat studentům se rozvíjet jinak, než jenom prostřednictvím studia a motivovat je k práci ve spolcích, která pro ně bude v budoucnu významnou přidanou hodnotou.

Eliška Matyášová za MENDELU

Eliška Matyášová studuje Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Již od počátku svého studia se zapojuje do dění na fakultě, později i na univerzitě a v projektu Studentské Brno. Má za sebou předsednictví ve spolku, poté byla předsedkyní SK AS MENDELU, kterého je stále členem. Již několik let také spolupořádá akci Zaškolovák. Veškeré své snahy soustředí na zlepšování studentského prostředí nejen na své univerzitě, ale v celém Brně.

Meziuniverzitní seznamovací akce pro aktivní studenty brněnských univerzit

Rezervuj si místo a staň se součástí první meziuniverzitní akce!

Registrace