1. - 4. září 2019
Camping Vranovská pláž

Nadační fond studentů FF MU

Jde o největší studentský dobrovolnický spolek na Filozofické fakultě, který má více než dvacetiletou historii. Pořádá různé kulturní a společenské akce, mezi které patří Reprezentační ples FF MUNI, Lampionový průvod, multižánrové festivaly SemestrStart a SemestrEnd, Freeshop, Šifrovačka, Turnaje v karetních hrách a deskovkách. Dále se podílí na seznamovací akci Prvákovinách a od minulého roku má na starosti MUNI zónu na Majálesu. NFS FF MU sdružije studenty napříč obory a také propojuje všechny spolky na FF mezi sebou. Zároveň rozdává každý semestr granty na podporu studentských aktivit na FF.

Meziuniverzitní seznamovací akce pro aktivní studenty brněnských univerzit

Rezervuj si místo a staň se součástí první meziuniverzitní akce!

Registrace