1. - 4. září 2019
Camping Vranovská pláž

SPLDF

Spolek posluchačů LDF vznikl v roce 1989, tehdy byla zrušena studentská organizace SSM a Spolek převzal její aktivity. Původní myšlenka však pochází již z dob první republiky, kdy byla podobná organizace založena krátce po vzniku lesnické fakulty na Vysoké škole zemědělské v roce 1919. Působila jako organizace zastupující zájmy a názory studentů. Do jeho působnosti spadalo dění nejen ve škole, ale i mimo ni (vydávání skript, řízení kolejí, studentské majálesy, plesy a různé soutěže). Dnes Spolek posluchačů lesnické a dřevařské fakulty funguje jako spolek studentů, jehož cílem je i nadále prosazování studentských zájmů, aktivit a předávání rad a pomoci při studiu. Pořádá akce jako je Reprezentační ples LDF, stavění májky, prvákoviny a další. SPLDF je veden výborem, který je volen na členské schůzi z řad studentů. Výbor koordinuje činnost jednotlivých sekcí, které mají ale dostatečnou možnost ke svým vlastním aktivitám, jako například Mezinárodní lesnická všestrannost v rámci Mezinárodní sekce, družba v rámci Myslivecké kroužku a možnosti lovu v jiných státech, sokolnické lovy a mnoho dalších aktivit. V momentální době ve Spolku působí tyto sekce: Myslivecký kroužek, Mezinárodní sekce, Časopis LEF, Klub Green, Sokolnická sekce.

Meziuniverzitní seznamovací akce pro aktivní studenty brněnských univerzit

Rezervuj si místo a staň se součástí první meziuniverzitní akce!

Registrace